Godelmann Live

FREIRAUM 2012 nabízí jedinečnou příležitost poznat na živo areál závodu společnosti Betonwerk Godelmann KG v Bavorsku s jeho devíti výrobními halami. 80 nákladních aut sem denně dováží 800 tun písku, 800 tun drtí a 350 tun cementu. Čtyři stroje na výrobu dlažeb a dva lisovací stroje na desky vyrobí denně 20.000 m² povrchů ploch.
Při FREIRAUMu 2012 se areál závodu o rozloze 26 ha stane živým staveništěm.

Profesionální pokládka velkoformátových desek nejmodernější technikou a výstavba osvědčených zdících systémů jako jsou ALLAN BLOCK, ROCKLINE, GRANBLOCK a KLASSIKLINE nabízí praktické know-how.

Výroba v „manufaktuře“ je něco mimořádného. Zde vznikají v individuálních bedněních návrhy realizované dle návrhů architektů v nejvyšší třídě betonu (SZB). Strojní, cenově výhodná výroba desek ve formátu 1,2 x 1,2 m je v Evropě jedinečná – a to je dobrý důvod zúčastnit se prohlídky závodu.

Kdo se zajímá především o barvy a povrchy, měl by využít příležitost a navštívit naši vlastní laboratoř. Zde se vyvíjí receptury pro barvy a drtě k výrobě individuálních vzorů povrchů. Na příkladech budou pod širým představeny v měřítku 1:1 detaily obzvláště náročných již realizovaných projektů.

Využijte FREIRAUM 2012 k informativní a inspirativní procházce a přesvědčte se
o v celé Evropě jedinečných možnostech ve výrobě a zušlechtění povrchu.